Gosenelevene blir hvert år invitert til å se utvalgte verk i Equinors kunstsamling. I år går besøket til kunstsamlingen i hovedbygget på Forus øst. Fotoet er fra et av våre tidligere besøk, med kurator Bjarne Våga som omviser.
Nedenfor kan du fortelle hvilke tanker du sitter igjen med etter besøket.