Gosens jubileums-kumlokk

Gosens jubileums-kumlokk
Kunstnere: Linnea og David Calder
Utarbeidet i forbindelse med grunnlovsjubileet 2014, plassert ulike steder i Stavanger, knyttet til demokratiske verdier

Denne siden presenterer den største faste kumlokksamlingen i Norge. Samlingen består av 56 norske kumlokk med motiv, som ligger rundt om på uteområdet til Gosen skole i Stavanger kommune. I tillegg har skolen fått et kumlokk fra Stavangers vennskapsby Nablus, på Vestbredden i Palestina.

Ideen til samlingen kom da vi oppdaget 56 kummer i skolens uteområde. I 2012 startet arbeidet med å erstatte disse ordinære kumlokkene med ulike motivkumlokk.

Det er god variasjon og spredning i samlingen. Alle landets fylker (med unntak av Svalbard) er representert med ett eller flere lokk. Hvert kumlokk har et unikt motiv som forteller en historie og har et budskap.

Du kan besøke samlingen og studere lokkene. Dersom du velger å bruke mobiltelefon kan du hente informasjon om hvor lokket kommer fra, hvem som har laget det, når det ble laget, hva lokket forteller og hvilken kategori lokk det er.

Vi arbeider også med å utarbeide opplegg til aktiviteter når du besøker samlingen eller nettsiden. Når dette er på plass, vil du finne linker til kumlokksamlinger i andre land, kumlokk quiz, litt fakta-stoff, forslag til utdypende lesing, referanser til faglitteratur, bilder og artige historier om kumlokk.

Vil du vite mer om prosjektet kan du kontakte Gosen Skole. Du finner komplett kontaktinformasjon på våre hjemmesider, www.gosenskole.no.