Ung Plattform 2012

Ung plattform har som mål å gi ungdom gode kunstopplevelser av høy kvalitet, og samtidig øke bevisstheten om kunstfeltet generelt gjennom foredrag og kunstformidling ved profesjonelle omvisere.

Prosjektet har også som mål å øke forståelsen i samfunnet forøvrig, for hvor viktig det er å eksponere barn og unge for kunst.

Ung plattform avholdes årlig og ble etablert med støtte av Stavanger kommune og Norsk Kulturråd ved Kunstløftet.

Se pilotsidene fra Ung Plattform 2011 her: www.ungplattform.no

For mer informasjon,
kontakt kurator Karin Sunderø ved Gosen skole.
karin.sundero (a) stavanger.kommune.no
t: +47 970 67 027