Petter Alexander Hepsø

Petter Alexander Hepsø: Invers

Skulptøren Petter Hepsø er kjent for sine rare dyreskulpturer. Han har laget mange utsmykninger rundt om i Norge. Blant annet har han laget skulpturen Kongo, en flodhest som står på hodet, til Bryne ungdomsskole. Vi håper å få en skulptur av ham også til Gosen. Den er tenkt stå ute, i sammenheng med kumlokk-løypen. I foredraget forteller Hepsø om hvordan han arbeider.
Hva syns du?