Kurt Bolianatz og Eirik Bøe presenterer audiovisuell kunst under Ung Plattform, i speilsalen i underetasjen. Verket har utspring i foto av Gosens arkitektur, og skiftende bilder projiseres både i rommet og på den som beveger seg der. Opplevelsen av kunstverket endrer seg derfor med hvor mange som er i rommet og hvordan de beveger seg, og elevene kan selv bli en del av arkitekturen de omgis av til daglig.
Nedenfor kan du dele dine tanker om dette verket