Qnst er en samlebetegnelse på Gosen skoles kunst- og kultursatsing. Her inngår Ung plattform, Ung kunst (Gosens kunstsamling), temporære kunst- og kulturprosjekt, websiden www.qnst.no og Gosenrevyen.

Websiden www.qnst.no har både opplysninger om Ung kunst, Ung plattform og blogg.

Gosen legger stor vekt på kunst- og kulturfeltet, og har satsingen nedfelt i skolens Kvalitetsplan. Gosen var Europeisk pilotskole for Stavanger2008 med prosjektet Internasjonale verksted for ungdom. I 2009 ble Gosen tildelt den nasjonale DKS-prisen Gullsekken. I 2012 ble skolen tildelt prisen Klink! av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Prisen tildeles for kreativ læring i grunnskolen.

Kurator for Ung plattform og Ung Kunst, og redaktør for www.qnst.no er Karin Sunderø.