Qnst er en samlebetegnelse på Gosen skoles kunst- og kultursatsing. Her inngår Ung plattform, Ung kunst (Gosens kunstsamling), temporære kunst- og kulturprosjekt, websiden www.qnst.no og Gosenrevyen.

Websiden www.qnst.no har både opplysninger om Ung kunst, Ung plattform og blogg.

Gosen legger stor vekt på kunst- og kulturfeltet, og har satsingen nedfelt i skolens Kvalitetsplan. Gosen var Europeisk pilotskole for Stavanger2008 med prosjektet Internasjonale verksted for ungdom. I 2009 ble Gosen tildelt den nasjonale DKS-prisen Gullsekken. I 2012 ble skolen tildelt prisen Klink! av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Prisen tildeles for kreativ læring i grunnskolen.

Kunst må oppleves og uttrykkes, vi valgte derfor å bruke blogging som verktøy allerede i 2011. I denne linken finner du elevenes blogg til Gosens årlige kunstprosjekt Ung Plattform:

http://www.qnst.no/ung-plattform/

De unges stemmer

Prosjektet Ung Plattform startet i 2011 med en egen blogg på domenet www.ungplattform.no. Også da var elevene aktivt med og blogget sine tanker om kunsten de opplevde. Du kan fortsatt besøke bloggen og lese hva elevene skrev. Nå er bloggen flyttet til www.qnst.no

For mer informasjon,
kontakt kurator Karin Sunderø ved Gosen skole.
karin.sundero (a) stavanger.kommune.no
t: +47 922 54 005

Kurator for Ung plattform og Ung Kunst, og redaktør for www.qnst.no er Karin Sunderø.