Lydene i dette verket er tatt opp på Gosen gjennom en lengre tidsperiode og resamplet til verket  Ghost in the machine – Lyden av Gosen. Begrepet ghost in the machine skriver seg fra filosofen Gilbert Ryle, og kan oversettes til «sjelen i kroppen». Arbeidet forteller dermed kanskje noe om Gosens sjel? Hvordan opplever du dette kunstverket?