Pay Back

Stefan Christiansen: Pay Back

En containeraktig kasse synes droppet fra luften, den ble ødelagt i nedslaget. Innholdet er strødd utover og ligner et steinras. Inne i kassen er det en eksplosjonsaktig røyksky som ligner et vulkanutbrudd eller et voldsomt stormsenter. Kan det tenkes at det ikke er nedslaget som har forårsaket raset, men kraftutblåsingen inne i kassen? Noen steiner har arkitektoniske detaljer. Har de vært et bygg som nå er knust? Kunstneren Stefan Christiansen jobber med motsetningsforholdet mellom menneske og natur. Hvilke tenker gjør du deg?