Er det noen kunst å lage kunst?

Trond Borgen: Er det noen kunst å lage kunst?

Kunstkritiker Trond Borgen holdt foredrag for elever på Gosen skole 18.-20. juni om temaet «Er det noen kunst å lage kunst?» I foredraget legger Borgen vekt på å lære elevene om samtidskunst, sett i et kunsthistorisk perspektiv. Nedenfor kan du som er elev fortelle hvilke tanker du sitter igjen med etter foredraget!