Peter Funchs "En passant" (2008) var et av kunstverkene elevene fikk se

Peter Funchs «En passant» (2008) var et av kunstverkene elevene fikk se

Gosenelevene blir hvert år invitert av kurator Bjarne Våga til å se utvalgte verk i Statoils samling. I år fikk de se kunst av Bjarne Melgaard, Hannu Karjalainen, Susanna Majuri og Peter Funch.