Pål Asle Pettersen viste elevene hvordan de med enkle midler kunne lage lyder

Pål Asle Pettersen viste elevene hvordan de med enkle midler kunne lage lyder

Pål Asle Pettersen besøkte Gosen under årets Ung Plattform, for å ha lydverksted for 9. trinn. I del en av workshopen introduserte han elevene for hvordan han arbeider som lydkunstner. Etterpå fikk elevene prøve å lage lyder selv, som senere ble mixet sammen til lydsporet du kan høre i den vedlagte linken. Første delen av sporet er lyder fra forskjellige opptak, mikset sammen uten at de er behandlet. I andre del er forskjellige opptak mikset sammen og elektronisk behandlet. Komposisjonen er utelukkende laget av lyd tatt opp på workshopen, og er satt sammen og mikset av Pål Asle Pettersen og Sindre Bjerga.