Fritz Böttgers "Andy and all those smiling faces" (1967), var et av kunstverkene elevene diskuterte

Fritz Böttgers «Andy and all those smiling faces» (1967), var et av kunstverkene elevene diskuterte

Under Ung Plattform inviterer vi formidlere til å vise elevene rundt i vår egen kunstsamling. På den måten får elevene anledning til å vite mer om de enkelte verkene, og kanskje også se dem med et nytt blikk. Her besøker Hildegunn Svendsen oss. Hun valgte ut enkelte verk som hun utfordret elevene  til å reflektere rundt.