Brasilianske Claudio Ethos laget dette murmaleri et til Ung plattform 2015

Brasilianske Claudio Ethos laget dette murmaleriet til Ung plattform 2015

Ung plattform 2015 ble avviklet 15. – 17. juni, med et variert program: http://www.minskole.no/gosen/artikkel/18036
– Claudio Ethos: Murmaleri på vegg, Gosen skole http://www.minskole.no/gosen/artikkel/18334
– Performativ formidling av kunstverk i skolens egen samling ved kunstner Grete Bekkevold
– Videovisning av Tove Kommedals verk Untitled 2013. Foredrag av Kommedal om eget kunstnerskap
Er det noen kunst å lage kunst; Samtidskunst sett i et kunsthistorisk perspektiv. Foredrag av kunstkritiker Trond Borgen
– Besøk i kunstneratelierene til David Calder, Anita Tjemsland og Marit Victoria Wulff Andreassen i Atelierhuset Tou
– Besøk til Vestlandsutstillingen og formidling av utvalgte verk ved produsent Mei Szetu
– Besøk i Stavanger kunstmuseums utstilling Frida Hansen – Art nouveau i full blomst/Hvordan lage en hage, med verk av Liv Tandrevold Eriksen, Maren Dagny Juell og Ingrid Toogood
– Besøk i Statoils kunstsamling, formidling ved kurator/direktør for Statoil Art Programme, Bjarne Våga