Gerd Tinglum

Gerd Tinglum

Kunstneren Gerd Tinglum har alltid et konseptuelt (ide-basert) utgangspunkt for sine arbeider. Det kan være  i form av et manus, en setning eller en historie, som ikke bare følges nøye under prosessens gang, men som også kan spores når verket er ferdig. Hun er ikke så opptatt av hvilke materialer kunst-idéene skal realiseres i, men har en spesiell interesse for rene farger. Gjennom årene har hun utviklet et personlig fargealfabet der hver farge har sin spesielle betydning.
Du kan dele dine tanker om Tinglums kunst i bloggen under.