Gosenelevene blir hvert år invitert til å se utvalgte verk i Equinors (Statoil) kunstsamling. I år går besøket til kunstsamlingen i hovedbygget på Forus øst. Kjetil Finnes Forsøk på kommunikasjon (bildet) er et av maleriene elevene får se i år.
Nedenfor kan du fortelle hvilke tanker du sitter igjen med etter besøket.